Vrijwilliger statuut

 

Het ParkPopcomité en hun vrijwilligers
Algemene informatie over ‘het statuut van de vrijwilliger’

 

Wat moet je weten over de vrijwilligerswet?

De vrijwilligerswet van 9 juni 2006 legt rechten en plichten van vrijwilligers vast. De wet bestaat uit twee delen. Een eerste deel rond informatieplicht en een tweede deel rond verzekeringen. Vanaf 1 augustus 2006 moeten organisaties vóór de aanvang van een vrijwilligersactiviteit hun vrijwilligers informeren over ten minste 5 zaken. De nieuwe wet bepaalt dat organisaties zelf beslissen via welke kanalen (website, een ledenblad, brief aan de ouders, ...) ze hun vrijwilligers inlichten. De organisatie moet wel kunnen bewijzen dat de vrijwilliger op de hoogte is of kan zijn van de informatie.

 

De vrijwilligers moeten geïnformeerd worden over:

▪    de sociale doelstelling van de organisatie (1)
▪    het juridisch statuut van de organisatie, en voor de feitelijke vereniging de identiteit van de verantwoordelijke(n) van de vereniging (minstens één naam) (2)
▪    de verzekering m.b.t. burgerlijke aansprakelijkheid en eventuele bijkomende verzekeringen (bv. rechtsbijstand, ongevallen, e.a.) (3)
▪    het al dan niet uitbetalen van (kosten)vergoedingen (4)
▪    de geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek).(5)
▪    privacy policy(6)

Het ParkPopcomité informeert haar vrijwilligers via de website en tijdens aanmelding tijdens het festival door handtekening over de volgende zaken:

 

1. Sociale doelstelling van het ‘ParkPopcomité’

Het ‘ParkPopcomité’ heeft als sociale doelstelling de verbondenheid en de communicatie tussen alle bewoners van de gemeente en omliggende gemeenten te bevorderen en dit door het organiseren van een gratis muziekfestival die gericht is op het ganse gezin. Naast optredens is er ook voorzien in gratis kinderanimatie. Doordat dit gratis wordt aangeboden wordt dit een laagdrempelig initiatief die toegankelijk is voor ook mensen die niet op de hoogste trede van de ‘sociale ladder’ staan.

 

2. Juridisch statuut van het ‘ParkPopcomité’

Het ‘ParkPopcomité’ is een vzw. Namen van de verantwoordelijken van de groep:

▪     Kevin Claeys
▪     Gregory Delbeke       
▪     Nikolas Mahieu
▪     Toon Meuleman
▪     Stijn Degrande
▪     Patrick-Junior Geers       
▪     Marie Lammertyn

 

3. Polis van het ‘ParkPopcomité’

Elke vrijwilliger die het ‘ParkPopcomité’ bijstaat bij de verwezenlijking (afficheplak, op- en afbouw, hulp en toezicht op festival) van het festival is verzekerd voor “burgerlijke aansprakelijkheid”, “lichamelijke ongevallen” en “rechtsbijstand”.

Voor hulp en toezicht tijdens het festival verwijzen we naar de verzekering van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligers. U vindt hier de link naar de voorwaarden.

Voor op- en afbouw werd een polis afgesloten met Circles Group. U vindt hier de link naar de voorwaarden.

 

4. Kostenvergoeding

Gezien het gratis karakter van het festival is er normaliter geen kostenvergoeding voor de vrijwilligers. Tijdens hun shift wordt wel één maaltijd en drank voorzien. Wanneer vrijwilligers op vraag van de organisatie kosten maken wordt dit vooraf duidelijk besproken met één van de verantwoordelijken van het ‘ParkPopcomité’ hoe de vergoeding dient te gebeuren.

 

5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)

Het ‘ParkPopcomité’ verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.

 

6. Privacy policy:

Info betreffende privacy kan men terug vinden via www.parkpop-oostkamp.be/info/privacy